• Masz długi? - Możemy Ci pomóc

  • Być może nie jesteś już Dłużnikiem

  • Sprawdź czy Bank jest Ci winien pieniądze

To nie są pobożne życzenia, być może taka jest rzeczywistość, z której nie zdajesz sobie sprawy. Pamiętaj każdy dług ma swoją żywotność. Twój dług mógł ulec przedawnieniu.

Dlatego też jeżeli otrzymałeś wezwanie do zapłaty skorzystaj z naszej pomocy. Dokonamy szczegółowej analizy Twojego zadłużenia i ustalimy czy Twój dług uległ przedawnieniu oraz podejmiemy czynności zmierzające do zaprzestania dalszego nękania Cię przez Twoich Wierzycieli.

Przykład

Firma windykacyjna zakupiła od Banku wierzytelności z tytułu kredytu i domagała się w sądzie ich zapłaty. Po złożeniu sprzeciwu i podniesieniu zarzutu przedawnienia, firma windykacyjna cofnęła pozew i została obciążona kosztami procesu.