• Masz długi? - Możemy Ci pomóc

  • Być może nie jesteś już Dłużnikiem

  • Sprawdź czy Bank jest Ci winien pieniądze

Otrzymany przez Ciebie nakaz zapłaty nie jest prawomocnym orzeczeniem otwierającym Twojemu Wierzycielowi bezpośrednią drogę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Niemniej jednak tak się stanie, jeżeli w terminie dwóch tygodni nie wniesiesz do sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty, który jak każde pismo procesowe musi spełniać wymogi formalne określone przepisami.

Dlatego też po otrzymaniu nakazu zapłaty warto niezwłocznie skontaktować się z nami. Po dokonaniu szczegółowej oceny żądania Twojego Wierzyciela, pomożemy Ci skutecznie wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty i anulować nakaz zapłaty.

PAMIĘTAJ: Ważnym dla skutecznej ochrony Twoich praw jest odbiór przesyłek sądowych. Obecnie obowiązujące przepisy postępowania cywilnego zakładają, iż niepodjęcie przesyłki sądowej w terminie dwóch tygodni od jej awizowania powoduje skutek doręczenia. Co to oznacza w praktyce? Niepodjęcie przez Ciebie przesyłki zawierającej nakaz zapłaty doprowadzi do jego uprawomocnienia a Twojemu Wierzycielowi otworzy drogę do wszczęcia egzekucji komorniczej.

W naszej praktyce dość często zdarza się, iż po opracowanym przez nas sprzeciwie od nakazu zapłaty Wierzyciele cofają pozew, co prowadzi do umorzenia całego postępowania czyli de facto wygrania sprawy. Natomiast jeżeli sprawa trafia na rozprawę wówczas zapewniamy naszym klientom pomoc prawną na etapie postępowania sądowego przez adwokata Grzegorza Puszkarskiego z Lubartowa. Czynimy wszelkie starania by Sąd oddalił pozew.