• Masz długi? - Możemy Ci pomóc

  • Być może nie jesteś już Dłużnikiem

  • Sprawdź czy Bank jest Ci winien pieniądze

Czy wiesz, że  zawierając z Bankiem umowę kredytu jako konsument musisz zostać szczegółowo poinformowany przez kredytodawcę o udzielonym Ci kredycie, co ma umożliwić Ci świadome podjęcie decyzji związanej z zaciągnięciem kredytu.

Jeżeli Bank nie wywiązał się z nałożonego na  niego obowiązku informacyjnego, lub przedstawione przez niego informacje wprowadziły Cię w błąd co do warunków udzielonego Ci kredytu  Bank będzie musiał Ci zwrócić to co na kredycie zarobił- czyli  oprocentowanie i prowizję.  Co to oznacza w praktyce?- zmniejszenie wysokości zobowiązań wobec Banku nawet o 40%.   Sprawdź swój Bank. Skorzystaj z naszej pomocy. Przeanalizujemy dokładnie Twoją umowę i ustalimy czy Bank prawidłowo poinformował Cię o warunkach Twojego kredytu i czy należy Ci się zwrot pieniędzy od Banku.

Przykład

Bank zwrócił 24 tys. zł jakie pobrał z tytułu oprocentowania i prowizji od kredytu  mieszkance powiatu lubartowskiego za podanie błędnych informacji w umowie kredytu.

W 2009r. Pani Małgorzata zaciągnęła kredyt w wysokości 37 tys. zł. Pani Małgorzata spłacała kredyt regularnie jednak wysokie odsetki powodowały, że Pani Małgorzata miała wątpliwości co do prawidłowego działania Banku. Z dokonanych przez klientkę wpłat przez 7 lat Bank pobrał 24 tys. zł odsetek.

Sąd Rejonowy w Warszawie uznał, że Bank złamał ustawę o kredycie konsumenckim, nie poinformował prawidłowo kredytobiorcy o okolicznościach mogących mieć wpływ na zmianę wysokości oprocentowania kredytu. Zawarta w umowie kredytowej informacja była zbyt ogólnikowa przez co Bank miał możliwość kształtowania oprocentowania kredytu według własnego uznania i w dowolnym momencie, co należy uznać za niedopuszczalne. Z tych względów Sąd uznał,  że wszystko to co klientka spłaciła ponad otrzymany kapitał Bank powinien zwrócić. Sprawę Pani Małgorzaty prowadził adwokat Grzegorz Puszkarski z Lubartowa.