• Masz długi? - Możemy Ci pomóc

  • Być może nie jesteś już Dłużnikiem

  • Sprawdź czy Bank jest Ci winien pieniądze

Tak w kilku słowach można opisać sprawę pana Tadeusza z Lublina. Pan Tadeusz zaciągnął kredyt w Banku. Przez kilka lat sumiennie spłacał raty, dopóki poważnie nie zachorowała jego żona.

Koszty leczenia były tak wysokie, ze na spłatę rat już nie wystarczyło. Bank skierował sprawę do komornika. W 2013r. Bank sprzedał dług do firmy windykacyjnej, ale w dalszym ciągu prowadził egzekucję przez Komornika. W ciągu dwóch lat Bank wyegzekwował ponad 13 tys. zł z wynagrodzenia  Pana Tadeusza pomimo, iż nie był już jego Wierzycielem. Teraz Bank będzie musiał zwrócić Panu Tadeuszowi pieniądze. Sąd Rejonowy we Wrocławiu wyrokiem nakazał Bankowi zwrot niesłusznie wyegzekwowanych 13 tys. zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesu. Sprawę Pana Tadeusza prowadził adwokat Grzegorz Puszkarski z Lubartowa.