• Masz długi? - Możemy Ci pomóc

  • Być może nie jesteś już Dłużnikiem

  • Sprawdź czy Bank jest Ci winien pieniądze

Oddłużanie Lubartów. Wezwanie do zapłaty jest to pismo w którym Wierzyciel wzywa dłużnika do spełnienia świadczenia. W piśmie tym podana jest kwota główna, odsetki oraz pozostałe koszty kredyt darmowy. Ponadto zawarty jest termin zapłaty. Wezwanie do zapłaty od banku lub firmy windykacyjnej nie oznacza postępowania egzekucyjnego. Jeżeli otrzymałeś takie pismo skontaktuj się z kancelaria ochrony dłużników i poszkodowanych. Dokonamy analizy żądania Twojego wierzyciela. Pomożemy Ci przygotować odpowiedź na wezwanie do zapłaty. Ustalimy czy twój dług uległ przedawnieniu upadłość konsumencka Lubartów. Odpowiemy Twojemu wierzycielowi.

Adwokat Lubartów

Wezwanie do zapłaty stanowi informację, iż wierzyciel skieruje sprawę do Sądu w przypadku barku dobrowolnego spełnienia świadczenia. Wierzyciel następnie skieruje do Sądu pozew upadłość konsumencka Lubartów Lublin. W pozwie zostaną wskazane należności których wierzyciel żądał w wezwanie do zapłaty. Warto również wskazać na kolejną ważną rzecz.  Związaną z przepisami postępowania. Wezwanie do zapłaty stanowi także pewien wymóg procesowy. Skierowanie sprawy bezpośrednio do Sądu może mieć ujemne skutki dla wierzyciela. Wierzyciel może zostać obciążony kosztami procesu jeżeli nie dałeś mu powodów do wytoczenia powództwa. Dlatego zawsze przed wniesieniem powództwa wierzyciel kieruje do dłużnika wezwanie do zapłaty.